Přebírání zpráv

pravidla pro šíření obsahu www.szroztoky.cz:

→ Doslovné přebírání obsahu je bez souhlasu provozovatele, či publikovaných autorů zakázáno !

→ V souladu s autorským zákonem je možné převzít obsah pouze při zpravodajství o aktuální události, kde bylo autorské dílo užito, či jinak se jí týká, pokud takové užití bude přiměřené. V takovém případě vždy uvádějte odkaz na zdroj, odkud čerpáte, a pokud možno i název převzatého článku a jeho autora.Více viz: Etický kodex přebírání zpráv na internetu