Kodex diskutéra

Do diskuse smí přispět každý čtenář www.szroztoky.cz, který neporušil Kodex diskutéra. Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků. Diskutér nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám. V diskusích je nepřípustná jakákoli forma šikany či stalkingu. Diskutér nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí. Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí, přímou propagaci prodeje produktů nepodporujeme. Šíření spamu na diskusích není povoleno. Diskutér musí respektovat soukromí jiných osob nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace. Diskutér v diskusi nesmí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů. Zapovězeno je použití jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby v nicku nebo e-mailové adrese. Rovněž není povoleno použít nick, jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve zaregistrovaným nickem. Administrátor www.szroztoky.cz si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem diskuse.