Změny ve vedení města

Změny ve vedení města

Poslední zastupitelstvo bylo dlouhé a vyjímečné. Jak už asi většina z vás ví, došlo na něm k rozpadu koalice TOP09, Sakury a ODS. První dva subjekty vypověděly ODS koaliční smlouvu a tak došlo logicky k hlasování o odvolání místostarosty za ODS, Jaroslava Huka. Co ale ne každý ví, je skutečnost, že k tomuto aktu se schylovalo už delší dobu a na počátku všeho byla společná snaha vedení místní ODS a KSČM o odstavení TOP09 z vedení města.

Pokračování tohoto článku »»»

Připomínkování regulačního plánu Dubečnice

Připomínkování regulačního plánu Dubečnice

Město Roztoky se rozhodlo pořídit regulační plán na lokalitu Na Dubečnici. Regulační plán je jeden z nástrojů územního plánování. Jeho podobu můžete ovlivnit!

Do 17.3.2016 zasílejte na úřad písemné požadavky na obsah jeho zadání. Návrh zadání  najdete na úřední desce města Roztoky: http://www.roztoky.cz/…sk/c37–2.pdf

Pokračování tohoto článku »»»

Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách

Petice za rozumnou podobu obytného souboru v Nádražní ulici v Roztokách

Petici můžete podepsat on-line zde: http://www.petice24.com/…adrani_ulici 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petiční výbor zastupuje Stanislav Boloňský, Školní náměstí 492, Roztoky

My, níže podepsaní občané města Roztoky, zásadně nesouhlasíme se záměrem výstavby tzv. Obytného souboru Roztoky v ulici Nádražní na pozemcích bývalého továrního areálu  parc. č. 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2142/4, 2143 a 2146 podle upravené projektové dokumentace spol. ARTPROJEKT Jihlava s.r.o. Tuto dokumentaci předložila dne 25. 11. 2015 společnost Nádražní 23, s.r.o. k posouzení odboru územního plánování Městského úřadu Černošice. 

Pokračování tohoto článku »»»

Jak se IKEA výhýba placení daní

Jak se IKEA výhýba placení daní

Kvůli daňovým rájům a sofistikovaným „daňovým optimalizacím“ firem jako IKEA chudne veřejný sektor a pak se nedostává na ty, kteří to nejvíce potřebují. Spravedlivé danění velkých hráčů by se mělo stát středem veřejného zájmu.

Krize státu v posledních dekádách je spojena s poklesem daňových příjmů. Bez dostatečného výběru daní státy postupně ztrácejí schopnost poskytovat kvalitní veřejné služby, mnohé tyto služby následně privatizují a při to všem ztrácejí důvěru svých občanů a občanek. Vlády na svém právu daně vybírat zatím trvají a běžného člověka nezaplacené daně rychle doběhnou. Velcí ekonomičtí hráči však mají úplně jiné nástroje, jak se danění vyhnout.

Pokračování tohoto článku »»»

Výstavba bytových domů v Nádražní a zadání územního plánu

Výstavba bytových domů v Nádražní a zadání územního plánu

Na programu prvního zastupitelstva, které se uskuteční dne 27.1.2016 jsou dva body, jež by si veřejnost určitě neměla nechat ujít. V prvém případě se jedná o schválení návrhu smlouvy mezi městem a společností Nádražní 23 s.r.o., která plánuje v Nádražní ulici výstavbu bytových domů. Bod je zařazen na 18:30. V minulosti jsme o připravované výstavbě informovali zde. Stručné vyjádření odboru územního plánování MU Černošice vás uvede do aktuální problematiky.

Pokračování tohoto článku »»»

Opencard skončí, nahradí ji Lítačka

Opencard skončí, nahradí ji Lítačka

Před téměř deseti lety zahájila pražská radnice práci na projektu Univerzální karty Pražana. Za předražený a od počátku nefunkční projekt zaplatilo město firmám s neznámými vlastníky přes 1,7 miliardy korun. I díky zeleným teď ostudná kauza vizionářské éry primátora Béma definitivně končí.

Pokračování tohoto článku »»»

Žádosti o dotace a granty z rozpočtu města Roztoky na rok 2016

beckham Město Roztoky vyzvalo spolky a organizace ve městě k podání žádostí o dotace a granty na rok 2016. Podrobnosti jsou na této stránce – http://www.roztoky.cz/nabidka-grantu . Město zaslouží pověstnou jedničku za transparentnost a formu zveřejnění, skvělá práce pana místostarosty Tomáše Novotného a úředníků.

Pokračování tohoto článku »»»

Volba zástupců do Rady školy za zřizovatele - proč nezbylo místo na Zelené?

145-20151215-091637-nahled Na schůzi Zastupitelstva města 16.12. byli zvoleni tři zástupci za zřizovatele do Rady školy v Roztokách – Petra Kazdová, DiS (TOP09), Mgr. Stanislav Boloňský (SAKURA) a Jan Jakob (TOP 09). Jak to šlo popořadě? 25.11.2015 vyzval pan starosta všechny politické subjekty k nominaci svých kandidátů. Strana zelených v Roztokách navrhla zastupitele Petra Macouna, MBA. Je to velmi kvalitní kandidát s širokým přehledem v oblasti technologií (i ve vzdělávání), jeho děti chodí do školy v Roztokách a mohl být velmi dobrým pojítkem mezi Zastupitelstvem města a Základní školou. Zájem přispět pro blaho obce, svojí erudicí a znalostmi, už mnohokrát prokázal…

Pokračování tohoto článku »»»

Kolik by měl(a) brát učitel(ka) na ZŠ a SŠ?

Kolik by měl(a) brát učitel(ka) na ZŠ a SŠ?

K tomuto zamyšlení a zároveň analýze mě vyprovokovalo několik věcí. Jednak častý spor o to jak platit dobré učitele aby neodcházeli ze školství, a zároveň kampaň některých kolegů ze Strany Zelených, kteří nestojí nohama na zemi a vytvářejí „pseudo-témata“ (viz. Poslední kampaň „kolik stojí 1kg hovězího produkce CO2?“).

Pokračování tohoto článku »»»

VTP 3 (Vědecko technický park Žalov) dokumentace EIA

VTP 3 (Vědecko technický park Žalov) dokumentace EIA

Komplex VTP 3 (Vědecko technický park Žalov) firmy Trigema má hotovu dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. Městu Roztoky byla tato dokumentace doručena a do 23.11.2015 lze podat k této dokumentaci vyjádření.

 

Pokračování tohoto článku »»»

Stromy a My

Stromy a My

Když jsem před čtyřmi lety poprvé prošel ulicí Jana Palacha, pomyslel jsem si, že takové příjemné ulice se už moc nedělají. Široké a plné stromů…

Letošní poslední červnový den jsem dostal zprávu, že někdo pokácel velký ořech, na který jsem se denně tak rád díval. Ten strom mi přirostl k srdci …

Pokračování tohoto článku »»»

Co můžeme místostarostovi za ODS Jaroslavu Hukovi ustříhnout? Aneb proč mít vyhlášku o nočním klidu..

parkpodzim1 Místostarosta obce položil na stránkách Odrazu a na serveru Roztoky.com řečnickou otázku: Co nám ještě ustříhnou? Byla to reakce na zastupitelstvem schválenou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Tuto vyhlášku jsem podpořil svým hlasem, neboť si myslím, že je užitečné mít takovou normu v Roztokách (není to dogma a případné připomínky uvítám…).

Pokračování tohoto článku »»»

Strategie pro evropský digitální trh přinese EU až 415 mld. EUR ročně

Strategie pro evropský digitální trh přinese EU až 415 mld. EUR ročně

Velmi vítám strategii pro jednotný evropský digitální trh představenou vicepresidentem Evropské komise Andrusem Ansipem. Jedná se o celkem 16 opatření rozdělených do tří „pilířů“, které se zabývají zlepšení přístupu k on-line službám a zboží napříč EU, stanovení jednotných pravidel pro rozvoj telekomunikační infrastruktury, zlepšení ochrany spotřebitelů a jejich osobních údajů, zjednodušení pravidel pro výběr daně z přidané hodnoty při zahraničních nákupech, a v neposlední řadě také modernizací zkostnatělých autorských zákonů nevyhovujícím potřebám evropského digitálního trhu 21. století.

Pokračování tohoto článku »»»

Kácení javorů v Jana Palacha

Kácení javorů v Jana Palacha

Obyvatelé ulice Jana Palacha dostali ve čtvrtek 26.2.2015 letáček s informací o plánované rekonstrukci jejich ulice. Malým písmem dole se dozvěděli, že kácení bude druhý den. To není zrovna včas, a tak kdo ve čtvrtek nebyl třeba doma, tak toho možná v pátek čekaly „nečekané“ problémy.

Pokračování tohoto článku »»»

Omluva předsedy SZ Roztoky signatářům petice proti VTP firmy Trigema

Omluva předsedy SZ Roztoky signatářům petice proti VTP firmy Trigema

18.2.2015 jsem se zúčastnil setkání zástupců firmy Trigema s občany města Roztoky. Diskuzi moderoval místostarosta Mgr. Novotný a v úvodu vyzval ke korektní diskuzi. Bohužel jsem se neudržel a v korektní diskuzi nemohl s firmou Trigema pokračovat, za to se omlouvám zejména autorům petice.

Po představení disktujujících se ujal slova Projektový manager z firmy Trigema. Asi mu není možné mít za zlé, že věří svým lžím – vychvaluje VTP 1 a PV Roztoky jako krásné projekty s obrovským přínosem pro město… 

Pokračování tohoto článku »»»

Petice občanů Roztok nebyla zbytečná – zeleň se měnit nebude!

Na včerejším zasedání zastupitelstva města (28.1.2015) se zastupitelé Strany zelených v Roztokách přidali k návrhu Rady města a podpořili petici občanů z oblasti ulice Riegerova a Tichého údolí proti změně územního plánu, která měla za účel povolit výstavbu na parcelním čísle 2391/1 – zde.

Pokračování tohoto článku »»»

Zastihni svého starostu (má mít starosta pracovní dobu?)

tunel Tak náš starosta ani místostarostové nemají pracovní dobu (ani úřední hodiny)….a jak k tomu došlo? Ve středu 10.12.2014 na zasedání zastupitelstva města se Strana zelených Roztoky pokusila nastavit pravidla pro fungování starosty a místostarostů. Na základě připomínek občanů, že se nemohou dovolat na telefonní čísla starosty a místostarostů zveřejněných na webu roztoky.cz a že je někdy obtížné přesně vědět, kdy je vedení města na radnici, jsme se pokusili požádat zastupitelstvo o nastavení pravidel přítomnosti na pracovišti. :-)

Pokračování tohoto článku »»»

Nominace SZ Roztoky do komisí a výborů

ctyrlistek Jak již psal dříve Petr Macoun SZ Roztoky míří do opozice. SAKURA a TOP 09 si pro své vládnutí zvolili ODS. Zajímavé informace z Facebook-u Roztok ukazují, že v rámci povolebních vyjednávání pro sebe ODS vyjednala místa předsedů Komise životního prostředí (ing. Tomáš Pařízek) a předsedu Finančního výboru (Ing. Roman Jandík). Klobouk dolů před vyjednávací schopností ODS a palec dolů pro SAKURU a TOP 09, neboť pro lidi znalé věci, jsou obě jména mírně řečeno problematická.

Pokračování tohoto článku »»»

Strana zelených míří do opozice

Strana zelených míří do opozice

Je naší povinností oznámit voličům, že Strana zelených míří oproti všeobecným očekáváním do opozice. Volby v našem městě vyhrála TOP09 (34.72%), Strana zelených získala druhý nejsilnější mandát (19,14%). Již na prvním, povolebním jednání s TOP09 nám bylo sděleno, že došlo k dohodě se sdružením Sakura. Zástupci TOP09 si vyslechli náš protinávrh trojkoalice TOP09+SZ+Sakura s tím, že vítěz voleb by získal pozici starosty a pozice v Radě města by obsadily všechny tři subjekty tak, aby TOP09 v radě nedisponovala většinou a zároveň postem starosty. Jsme toho názoru, že neomezená vláda jedné strany nikdy v minulosti nic dobrého nepřinesla, a proto jsme trvali na pluralitě a širší spolupráci tří subjektů.

Pokračování tohoto článku »»»

Povolební jednání SZ Roztoky

Jsme transparentní strana a proto snad nikoho neurazí informace, že v rámci respektování volebního výsledku jsme nabídli koaliční spolupráci sdružení SAKURA a TOP 09. Ze stávající koalice vynecháváme ODS, jak z důvodu jejich kampaně, tak i naprosté nevěrohodnosti pro potenciální spolupráci. Články Romana Jandíka vůči TOP09 a SAKUŘE, ještě za trvání minulé koalice, jsou dle našeho názoru obrazem reálného egoistického přemýšlení této slábnoucí strany.

Pokračování tohoto článku »»»